Prisen på min psykdom!

Jeg har laget et regnestykke på hva jeg har kostet samfunnet i løpet av mitt liv i psykiatrien. Tallene på hva en innleggelse i psykiatrien koster varierer noe, men det vanligste, og et gjennomsnitt, er en ukespris på kr. 50 000,-. Jeg har vært innlagt i nesten 10 år, riktignok litt ut og inn de første 5 årene, men en anslått kostnad på dette er ca. 26 millioner kroner. I tillegg kommer også det det har kostet å ha meg i behandling ved DPSene, litt til og fra, men foreløpig ukentlig i over 10 år, blant annet for å bearbeide mine opplevelser i psykiatrien. Det er ikke uvanlig at psykiatere som jobber privat tar over kr. 2000,- pr. time. Jeg setter en timepris til kr. 1000,-. Ukentlig behandling i 10 år blir da ca. kr. 520 000,-. Jeg er også 100% ung ufør, og har vært uføretrygdet siden jeg var 25 år. NTNU har regnet seg frem til at det koster samfunnet ca. 7 millioner kr for hver person som faller utenfor arbeidslivet når de er 20 år.

Det vil si jeg i løpet av mitt liv vil koste samfunnet minst 33 millioner kroner.

Det er jo ikke psykiatriens skyld at jeg ble syk, og jeg hadde selvfølgelig kostet samfunnet noe selv om jeg hadde fått den hjelpen jeg trengte med en gang. Både jeg, og flere av de behandlerne jeg har og har hatt, har stor tro på at min tid i psykiatrien kunne blitt betraktelig kortere hvis jeg hadde fått den hjelpen jeg trengte med en gang. Disse tallene betyr jo ikke så mye for meg personlig, men dessverre tror jeg at «kroner og øre» er viktig for få opp øynene til politikerne og fagpersonene som har ansvaret i psykiatrien. Og da er det også viktig å huske på at jeg ikke er alene, det finnes mange av oss …