Diagnostisering

Kommer ...

Depresjonslidelser

Bipolar lidelse

Angstlidelser

Tvangslidelser

Posttraumatisk stresslidelse

Spiseforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser

Psykoselidelser

Rus og psykiatri (ROP)

Samsykelighet / Komorbiditet