Lenker

Brukersnakk - Forum for pasienter, pårørende og fagfolk for utvikling av psykisk helsearbeid.

Hjelp til hjelp - Nettportal for psykisk helse

NAPHA - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) - Utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse - Senteret skal være en pådriver for brukermedvirkning.

PIO - Pårørendesenteret i Oslo drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP).

Psykose I Bipolar - Denne siden er laget som en hjelp til personer som utredes eller behandles for psykose- eller bipolar lidelse i spesialisthelsetjenesten.

Pårørendesenteret -  Et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for.

Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) - Et ledene fagmiljø innen psykiske traumer.

ROP - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.

Selvhjelp Norge - Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. 

Vivat Selvmordsforebygging - Et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak.

WebPsykologen - WebPsykologen er en psykologiblogg eller et tidsskrift som ønsker å formidle psykologi og praktisk livsfilosofi til fagfolk og folk flest.  

Utforsk Sinnet - Informativ og underholdende blogg om emner som omfatter psykologi, filosofi og kunst.

 

Bipolar Hope (bphope) - Hope & Harmony for People with Bipolar.