Organisasjoner

A-LARM - En landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet.

Actis Rusfeltes samarbeidsorgan - En "paraply" for organisasjoner som jobber med rusfeltet.

ADHD-foreningen - Frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. 

ANANKE Norsk OCD forening - Brukerorganisasjon for mennesker med tvangslidelser. (OCD - Obsessive Compulsive Disorder).

Angstringen – Angstringer er selvhjelpsgrupper arrangert for og av mennesker med angst.

Anonyme Alkoholikere - Et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

Anonyme Narkomane - Et fellesskap av kvinner og menn som hadde utviklet et alvorlig problem med rusmidler. Vi møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie.

Anonyme Overspisere - Et fellesskap for deg som har et ønske om å slutte å spise tvangsmessig.

Aurora - Ideell og politisk støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer.

Barn av rusmisbrukere - En organisasjon som arbeider for deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem.

Bipolarforeningen - For mennesker som har en bipolar lidelse, deres pårørende, fagpersoner.

Blå Kors - Tverrkirkelig, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet.

DIXI - Ressurssenter mot voldtekt.

Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN) - En organisasjon innen rusfeltet, som arbeider for skadereduksjon og en ruspolitisk reform.

Hvite Ørn - Hvite Ørn er en landsdekkende medlemsorganisasjon for og av personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester og deres pårørende. 

Ivareta - En organisasjon av og for pårørende til personer med rusproblemer.

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

Landsorganisasjonen for pårørende innen psykisk helse (LPP) - En organisasjon for deg som er pårørende til en som er psykisk syk. 

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS) - En medlemsorganisasjon for ungdommer og unge voksne i alderen 12-30 år og de pårørende.  

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) - En medlemsbasert interesseorganisasjon med formål om å sette seksuelle overgrep og traumer på dagsordenen i samfunnet.

Felleskap mot seksuelle overgrep (FMSO) - En fellesorganisasjon til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og DIXI Resurssenter mot voldtekt.

Foreningen Talerør - "Den integrerende foreningen!"  - Skal tale saken til de i samfunnet som idag ikke blir hørt, øke forståelsen for annerledeshet og sikre integrering av alle i samfunnet - 

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Mental Helse - Medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykisk helseproblemer, pårørende og andre.

Mental Helse Ungdom - Medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år.

Organisasjonen for uføres rettigheter (OFUR) 

proLar - Nasjonalt forbund for folk i LAR - proLAR jobber rusfaglig og politisk, og er en naturlig høringsinstans når avgjørelser rundt LAR skal fattes.

PsykOpp - Stiftelsen psykiatrisk opplysning.

PTSD NOR - Landsforeningen for PTSD i Norge, for berørte, pårørende, fagfolk og andre interesserte av PTSD (Post Traumatisk Stress Lidelse).

Pårørendealliansen - En frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer , uavhengig av hvem man er pårørende til.

Rådet for Psykisk Helse - En frittstående paraplyorganisasjon, med 30 medlemsorganisasjoner, som skal være en pådriver for god psykisk helse. 

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser.

Rusmisbrukerens Interesseorganisasjon (RIO) - En landsdekkende brukerorganisasjon med formål om å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere slik at personer med rusproblemer får tilrettelagt veien til et aktivt og konstruktivt liv som er ikke er dominert av rusproblemer.

Senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM) - En selvhjelpsorganisasjon som drives og ledes daglig av menn som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep. 

Selvhjelp Norge - Er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Nasjonal plan for selvhjelp er statens satsning på selvhjelp i Norge.

Skeiv Verden - En nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn. 

SPISFO - Spiseforstyrrelsesforeningen for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller sliter med forholdet mat, kropp og vekt.

Støttesenter mot Incest - Brukertilbudet vårt baserer seg på fellesskap, gjensidig støtte, solidaritet og vennskap.

Suicide Rescue Norge - En frivillig organisasjon som jobber aktivt for å forhindre selvmord. De fokuserer spesielt på barn, ungdom og unge voksne, men vi hjelper alle som har selvmordstanker.

Voksne for barn – Ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse.

We shall overcome (WSO) - Bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse.

 

Send meg en melding hvis du vet om noen organisasjoner som burde vært på denne listen!