Diagnosen Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, type borderline

Kommer ...