Bipolarforeningen

Jeg er frivillig i Bipolarforeningen, og det trives jeg veldig godt med.

Jeg er Fylkeskontakt i Vestfold og Telemark ofg Likeperson. Vi skaper møteplasser, arrangerer kurs og tilbyr likepersonsamtaler. Jeg er også Styremedlem i Bipolarforeningen.

Bipolarforeningen Norge er en frivillig medlemsorganisasjon av og for mennesker med bipolare lidelser og pårørende.

Bipolarforeningen er en landsdekkende organisasjon og vi har frivillige fylkeskontakter og aktiviteter i de fleste fylkene. Størsteparten av driften i foreningen er basert på frivillig arbeid og likepersonsarbeid, det vil si aktiviteter som er av og for personer som i ulike situasjoner har vært berørt av bipolar lidelse.

Bipolarforeningen Norge jobber for at brukerstemmer blir hørt, og at brukere skal være representert i råd og utvalg. En annen viktig oppgave er å spre kunnskap om bipolare lidelser, og samarbeide med forskningsinstitusjoner. I tillegg er en viktig oppgave å jobbe mot stigmatisering av psykiske lidelser, spesielt bipolar lidelse. 

Hovedkontoret ligger i Oslo, og det er ansatt en Daglig leder. 

www.bipolarforeningen.no

Facebook-side - Bipolarforeningen Norge

Åpen Facebook-gruppe - Bipolarforeningen Vestfold og Telemark

Lukket Facebook-gruppe - Bipolarforeningen Vestfold og Telemark

Hva frivillig arbeid betyr for meg ...

Å være en del av Bipolarforeningens frivillige betyr mye for meg. Vi har et veldig bra forhold oss imellom, og når vi treffes er dette årets høydepunkt. Galgenhumoren og latteren sitter løst på disse samlingene. Min erfaring er at frivillig arbeid gjør meg lykkeligere og gir meg en bedre psykisk og fysisk helse. Jeg setter pris på den tilfredsstillelsen av å kunne bidra med motivasjon i stedet for betaling. Jeg føler meg heldig som får lov til å hjelpe til med at andre får et bedre liv. Gjennom å gi mennesker et lettere liv hjelper jeg også meg selv til bedre selvtillit, selvbilde og selvfølelse. Gjennom frivillig arbeid kan jeg bruke min erfaring, kunnskap, lidenskap og mitt engasjement til å hjelpe andre.

Jeg er også likeperson. Det er et viktig arbeid som jeg setter stor pris på. Det var det jeg savnet mest den gangen jeg var som sykest og hadde mistet det meste av håpet om et bedre liv. Hvis jeg hadde fått snakket med en likeperson den gangen hadde det vært mye lettere for meg å se at det er mulig å komme seg videre i livet. En likeperson gir etter min mening mere håp om et annet liv en gang i framtiden enn det en fagperson noen gang vil kunne gjøre.

Norge trenger oss som ønsker å gjøre en frivillig innsats til nytte og glede for andre og seg selv. Å være til hjelp for et annet menneske er det største i livet! Vi er til for hverandre ...!