Tidligere holdte foredrag

  • 28.03.2019 - Sandefjord Bibliotek (i samarbeid med Bipolarforeningen).
  • 26.02.2019 - Thor Heyerdahl vgs (i samarbeid med Bipolarforeningen).
  • 20.02.2019 - Pårørendesenteret i Oslo (PIO).

Sitater fra deltagere på mine kurs og foredrag

"Dette var ikke bra, dette var fantastisk".

"Dette var meget interessant og veldig bra lagt frem. Jeg er pedagog så jeg vet hva jeg snakker om".

"Din historie er tøff å høre på, men det gir håp å se og høre hvor bra du fungerer i dag".

"Jeg har aldri hørt denne klassen så stille før".

"Dette var veldig bra, kan jeg ta kontakt igjen?".

"Etter å ha hørt på deg forstår jeg min datter bedre".