Jeg har ...

Jeg har hatt en borderline-diagnose, og jeg har levd med denne negative «merkelappen» i over 15 år. I deg har jeg diagnosen bipolar lidelse. Jeg er ikke bipolar, depressiv eller hypoman. Jeg har en bipolar lidelse, en depresjon eller en hypomani. Jeg er ikke min diagnose, jeg er Hedda, men jeg har diagnoser. Jeg er så veldig mye mer enn en diagnose!

Du er ikke astma, men du har astma. Du er ikke en brukket arm, men du har en brukket arm. Det er ingen som vil si at man er en somatisk/fysisk sykdom? Hvorfor skal dette være annerledes ved psykiske lidelser?

Og hvorfor sier man somatisk sykdom og psykisk lidelse, og ikke psykisk sykdom? Etter min mening bidrar dette til stigmatiseringen når det gjelder psykiske sykdommer. Personlig prøver jeg alltid å si psykiske sykdommer! I Sverige sier man bipolär sjukdom.

For å sette det litt på spissen hverken er jeg eller har jeg en diagnose. Det er alle symptomene som til sammen utgjør en diagnose.

For meg, og mange andre, en viktig forskjell!