Jeg brenner for åpenhet!

Jeg er opptatt av åpenhet rundt mitt eget liv og egen sykdom. Vi er mange som mener at åpenhet er en av den viktigste nøkkelen hvis vi skal bekjempe fordommer, og skape en bedre forståelse for, og aksept av, hvordan det er å leve med psykiske utfordringer. 

Mennesker med psykiske lidelser opplever fremdeles stigmatisering, og jeg er sikker på at åpenhet og kunnskap rundt psykisk helse og psykiske lidelser kan føre til en mindre stigmatisering over tid. Åpenhet er den beste måten å bekjempe stigmatisering på.

Åpenhet generer åpenhet. Jeg har en drøm om at jeg ved hjelp av mine erfaringer, min kunnskap og mitt engasjement kan gjøre en forskjell for mennesker rammet av psykiske helseproblemer, og at jeg, sammen med andre, kan klare å forandre psykiatrien til noe bedre.