Jeg tilbyr foredrag

Jeg tilbyr foredrag til alle som er interessert: fagpersoner, studenter, organisasjoner, konferanser, skoler, pårørende, mennesker med psykiske utfordringer, mennesker som generelt er nysgjerrige på det psykiske helsevesenet og psykiske lidelser, mm.

Mitt hovedmål når jeg holder foredrag er å formidle HÅP.

Et emne jeg ønsker å sette fokus på er hvordan psykiatrien forskjellsbehandler diagnoser, eller rettere sagt mennesker med forskjellige diagnoser. Det er spesielt diagnosen Borderline personlighetsforstyrrelse som kommer dårlig ut på «psykiatriens usynlige rangstige».

Jeg skjønner at det er vanskelig å forstå, for de som ikke har opplevd det selv, at psykiatrien har en «usynlig rangstige», at diagnoser forskjellsbehandles og at mennesker med borderline personlighetsforstyrrelse stigmatiseres i og av psykiatrien. Her kan du finne flere artikler som beskriver dette nærmere.

Alle foredragene kan og vil tilpasses mitt publikum etter behov og ønsker, og innhold og varighet. Vanligvis varer mine foredrag ca. 2 timer. Jeg setter alltid av god tid til spørsmål.

Jeg tilbyr 3 forskjellige foredrag, for mer info her.

Foreløpig er mine foredrag gratis. Det viktigste for meg er å formidle mitt budskap. Jeg har foreløpig ikke holdt så mange foredrag, og jeg betrakter meg selv som "under opplæring". Jeg regner med at jeg i fremtiden vil ta betalt for å holde foredrag. 

Har du spørsmål, et spesielt ønske eller lyst til å booke et foredrag, vennligst kontakt meg.